RC

Aiheita:

1. Jäsenmaksut 2010

2. Toimihenkilöiden tehtäväjaosta

3. SUROKISSAn tekoon lisävoimia

4. Tapahtumat 2010

5. Palanen historiaa kateissa

6. Hannes Lohi / Geenipankki

7. SUROKin 50 vuotis juhlanäyttely

8. Muutoksia Ruotsin vientisäännöissä

 

02/2010 -- 10.02.2010

Edessäsi on seitsemästoista eSUROKISSA, SUROKin sähköinen jäsentiedote.
eSUROKISSA on luotu palvelmaan jäseniä entistä paremmin ja tarjoamaan
tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista.
Kaikki palaute on tervetullutta, niitä voitte lähettää osoitteeseen: surok@surok.fi

"SUROK - Vanhin iältään vaan ei tavoiltaan"

 

Jäsenmaksut 2010

Jäsenmaksu tulee olla maksettu ennen sihteereiden kautta Kissaliittoon lähetettävää postia ja näyttelyihin ilmoittautumista.

KISSA-lehti ja SUROKISSA postitetaan vain jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Osoitetiedot ensimmäistä KISSA-lehteä varten lähtevät surokista 12.2. Siihen mennessä jäsenmaksunsa maksaneet (tilillä näkyvät) saavat KISSA-lehden 1/10.

Seuraava eSUROKISSA lähetetään ainoastaan jäsenmaksun maksaneille.

 

Hanne Lohi

GenLab Niinin näytteet geenitutkimuksen käyttöön!

ELT Tirri Niini on ansiokkaasti jo vuosien ajan tehnyt veriryhmä- ja polveutumismäärityksiä sekä serologisia ja immunologisia tutkimuksia (esim. FeLV- ja FIV-testejä) kissojemme verinäytteistä. Määrityksistä jäljelle jääneet näytteet ovat GenLab Niinin, nykyään Genoscoper Oy:n varastossa ja niitä on siellä useita tuhansia. Koe-eristysten perusteella varastossa olevien näytteiden DNA soveltuu laatunsa puolesta geenitutkimuksiin. Tämä on todella hieno uutinen, sillä sieltä löytyy jo monen edesmenneenkin kissan näyte. Varastossa olevien näytteiden käyttö kissojen geenipankkiprojektissa vaatii kuitenkin luvan ja terveystietojen keräämisen.

Näytteen käyttöönottoon vaadittavan luvan voi antaa kissan nykyinen omistaja tai henkilö, joka omisti kissan näytteenottohetkellä. Geenitutkimuksen kannalta on myös tärkeää tietää kissan terveystiedot, joita Genoscoperilla ei ole. www.kissangeenit.fi - sivustolla on sähköinen lomake, jolla voi helposti antaa luvan näytteiden käyttöön. Jokaisesta kissasta täytetään oma lomake, jotta samassa yhteydessä saadaan kerättyä kissaa koskevat terveystiedot. Jos kissasi verinäyte on joskus lähetetty tutkittavaksi ELT Tirri Niinille tai GenLab Niiniin, ole ystävällinen ja lähetä lomake. Näin voit edistää omalta osaltasi geenipankin toimintaa ja sitä kautta kissojen terveyttä.

Jos et tiedä, onko varastossa kissasi näytettä, asiaa voi jäljittää vanhojen testitulosten perusteella. Niissä näkyy yleensä testin tehneen laboratorion nimi. Jos papereita ei enää löydy ja on olemassa pienikin mahdollisuus, että näyte voi olla olemassa, lupa kannattaa lähettää. Turhista luvista ei ole haittaa. Tutkimusryhmällä ei ole mahdollisuutta vastata yksittäisten kissanomistajien kyselyihin siitä, onko kissan näyte löytynyt. Jos lomakkeella antaa rotuyhdistyksille luvan saada kissan tietoja, silloin yhdistyksen DNA-yhteyshenkilön kautta voi jossain vaiheessa olla mahdollista tiedustella asiaa. Jos lupaa ei anna, tutkimusryhmä ei luovuta mitään tietoja rotuyhdistyksille.

Genoscoperin varastossa olevissa putkissa ei ole kovin paljon näytettä, joten niitä voi käyttää vain rajalliseen määrään analyyseja. Osa näytteistä on myös todennäköisesti tuhoutunut. Täten vielä elossa olevilta kissoilta toivotaan ensisijaisesti uuden verinäytteen lähettämistä. Varastossa olevan näytteen lupa on kuitenkin parempi kuin se, että kissan näytettä ei saada lainkaan geenipankkiin.

Jaana Tähtinen DNA-pankkiyhteyshenkilö, Suomen Kissaliitto ry

Yhteistyössä:

RC

Toimintaa tukemassa:

Restel

Hill's

Faunatar

eSUROKISSAn numerot 2010:
eSUROKISSA 1/2010
eSUROKISSA 2/2010

eSUROKISSAn numerot 2009:
eSUROKISSA 1/2009
eSUROKISSA 2/2009
eSUROKISSA 3/2009
eSUROKISSA 4/2009
eSUROKISSA 5/2009
eSUROKISSA 6/2009

eSUROKISSAn numerot 2008:
eSUROKISSA 1/2008
eSUROKISSA 2/2008
eSUROKISSA 3/2008
eSUROKISSA 4/2008
eSUROKISSA 5/2008

eSUROKISSAn numerot 2007:
eSUROKISSA 1/2007
eSUROKISSA 2/2007
eSUROKISSA 3/2007
eSUROKISSA 4/2007

 

Toimihenkilöpiden työjako

Huomiothan SUROK:in toimihenkilöiden uudet työnjaot 1.1.2010 alkaen. Yhteystiedot löytyvät kotisivuilta:

Sihteeri Anne-Mari Kankaalle lähetetään:
- astutustodistukset
- tuontikissojen rekisteröintianomukset
- transfer-hakemukset
- astutuserikoislupa-anomukset
- noviisin taustatietolomakkeete
sekä kaikki muu posti, jota ei ole erikseen mainittu.

Varasihteeri Satu Valkiaiselle lähetetään:
- värin/rodun/sukupuolenmuutokset
- myynti-ilmoitukset
- omistajan vaihdokset HUOM!! Maksullisia 1.1.2010 lähtien, 5 €/muutos
 - kasvattajanimianomukset ja kasvattajasopimukset
- siitosuroksen omistajan sopimukset
- JW, DM, DSM ja DVM -titteleiden anomukset

Valmistumisilmoitukset (CH, PR, IC, IP, GIC, GIP, SC ja SP) lähetetään Sanna Havukaiselle.

Ulkomaiset ilmoittautumislomakkeet lähetetään Kirsi Ovaskaiselle.

Toimihenkilömme ovat päivätyössä ja heidät tavoittaa parhaiten iltaisin klo 17-21. Huomiothan SUROK:in toimihenkilöiden uudet työnjaot 1.1.2010 alkaen. Yhteystiedot löytyvät kotisivuilta

 

SUROKISSA

Yhdistyksen ehkä "heikoin lenkki" SUROKISSA -jäsentiedote sai lisävoimia, kun saimme sen toimituskuntaan Maija Stenmanin. Loppuvuodesta Maija oli lukenut kutsuhuutomme ja vastasi siihen. Hyvin vaatimattomasti hän kertoi, että ajatteli antaa yhdistykselle toiminta-apua lehden teossa, joka on hänen leipätyötään lähellä. Jo nyt hän on vahvasti kiinni ensimmäisen numeron teossa, joka ilmestyy luettavaksenne kuukauden kuluttua.

 

SUROK 50 v

SUROK palaa Helsingin perinteiseen Jäähalliin 50 vuotis juhlanäyttelyn kunniaksi.

Näyttelyt ovat 31.7.-1.8.2010.

Ohessa kutsu.

 

Kevät 2010 Lohen DNA-näytteiden ottotilaisuus ja sirutustapahtuma
13.3. Kasvattajakurssi (jatko), Helsinki (täynnä)
14.3. Kasvattajakurssi (perus), Helsinki (täynnä)
31.3. Kevätkokous, Marttaliitto, Lapinlahdenkatu 3, 6 krs (Kamppi), Helsinki
17.4. Kissan terveyspäivä, Kuutio Auditorio, Nuijamies-tentie 7, Hki 
31.7-1.8.2010 SUROKin kansainväliset näyttelyt, Jäähalli, Helsinki.
Syksy "Kissanpäivät"
24.11. Syyskokous

 

Ruotsi

Jordbruksverketin sivuille on täydennystä tuosta EU:n tuontisääntöjen uudelleen arvioinnista:

"Inom EU pågår förhandlingar om Bestämmelserna. Nuvarande regler gäller åtminstone till den 30 juni 2010. Så snart vi vet om det blir några förändringar informerar vi om detta. Just nu råder vi dig som som ska resa med ditt djur efter den 30 juni att planera som om ingenting ändras. Du bör alltså se till att du följer nuvarande regler."

Svenska Jurdbruk Verket neuvoo, että kaikki kesäkuun lopun jälkeen matkustusta suunnittelevat toimivat kuten tälläkin hetkellä, eivät kauheasti lupaile nopeaa toimintaa tai muutoksia.

 

Onko kenenkään kirjahyllyssä SUROKin omaa kissakuvakirjaa -kis kis kissoja?

- kis kis kissoja teos ilmestyi syksyllä 1970 Kustannusosakeyhtiö Otavan kustantamana. Olisi hienoa saada yksi teos SUROKin arkistoon tai edes nähtäväksi juhlanäyttelyyn.

 

Materiaalit: Eila Tähti, Anne-Mari Kangas
Taitto ja tekninen toteutus: Pekka Kangas
Ulkoasu: Elina Luiro

eSUROKISSAn osoitelähteenä käytetty kartoituskyselyn osoitteita.
Levikki: 840 kpl