03/2009 -- 01.10.2009

Aiheita:
-
Äänivallan ilmoittaminen
- SRKn Syysliittokokous
- Kissarastit Luukkaalla
- Maailman Eläinten päivän luento
- SUROKin tapahtumat
- Palanen historiaa
- SUROKin sääntömääräinen
syykokous
- WanhaSatama 9.-10.1.2010
- Kissankasvattaja peruskurssi
- Syksyiset terveiset

 

Edessäsi on kahdestoista eSUROKISSA, SUROKin sähköinen jäsentiedote.
eSUROKISSA on luotu palvelmaan jäseniä entistä paremmin ja tarjoamaan
tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista.
Kaikki palaute on tervetullutta, niitä voitte lähettää osoitteeseen: surok@surok.fi

"SUROK - Vanhin iältään vaan ei tavoiltaan"

 
 

Äänivallan ilmoittaminen

Vuoden loppu lähestyy ja on aika muistuttaa SRKn säännöistä jäsenyyden ilmoittamisesta. Eli, mikäli kuulut SUROKin lisäksi johonkin muuhun rotukissayhdistykseen, muistathan ilmoittaa vuoden loppuun mennessä, minkä yhdistyksen jäsenmäärään haluat tulla lasketuksi. Ilmoitus tehdään ko. yhdistyksen sihteerille kirjallisena tai kotisivuilla olevalla lomakkeella. SUROKissa ilmoitus tehdää Anne-Mari Kankaalle (sihteeri@surok.fi)

 

SUROKin sääntömääräinen syyskokous

Aika: Keskiviikko 25.11.2009 klo 18.00
Paikka: Rauhanasema, Veturitori 3, Pasila, 00520 HELSINKI

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
3. todetaan kokouksen laillisuus,
4. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet 6§ mukaisesti,
5. valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat,
6. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies
7. esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma,
8. päätetään jäsenmaksuista,
9. päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista ja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen säännöt ovat muutuneet kutsun lähettämisen osalta- täydellinen kutsu julkaistaan SUROKISSA-lehdessä ja kotisivuillamme marraskuun alussa.

12§ Vuosi- ja syyskokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia. Kaikki tässä ja 14§:ssä mainitut kokoukset hallitus kutsuu koolle julkaisemalla kutsun kotisivulla tai yhdistyksen tiedotuslehdessä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Tarjolla maistuvaa iltapalaa ja kissahenkistä keskustelua kaikille osallistujille, tervetuloa mukaan!

SUROKin kanssa yhteistyössä:


Toimintaa tukevat:

 

SRKn Syysliittokokous

Kissaliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään Tampereella 31.10.

Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat mm. liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaalit sekä syyskokouksessa hyväksymättä jääneen viime vuoden
tilinpäätöksen hyväksyntä.

Kokouskutsu ja käsiteltävät asiat julkaistaan kolme viikkoa aikaisemmin liiton kotisivulla. Toivomme, että jäsenemme tutustuvat kokousmateriaaliin. Otamme mielihyvin vastaan jäsenten kantoja käsiteltäviin kokousasioihin. Palautteen voi antaa hallituksen jäsenille tai sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@surok.fi

SUROKin äänimäärä tämän vuoden liittokokouksissa on 22, kokouksen kokonaisäänimäärä on 61. Jäsenyhdistysten valtuutetuilla kokousedustajilla on puhe- ja äänioikeus. Muilla kuten SRKn hallituksella, toimikunnilla ja rotuyhdistysten edustajilla on puheoikeus. Kissaliiton jäsenyhdistykset siis päättävät rotukissaharrastuksen nykyiset ja tulevat toiminnat.

SUROKin hallitus ja liittokokousedustajat käsittelevät kokouksen asioita n. viikkoa ennen kokousta- jos sinulla on kommentteja ehdotuksiin luettuasi materiaalin, joit lähettää ne sähköpostitse jollekin hallituksemme jäsenelle, otamme ne huomioon valmistelukokouksessa.

 

WanhaSatama 9.-10.9.2010

SUROK avaa taas näyttelyvuoden Suomessa. Ensi vuoden avaus onkin poikkeuksellinen; SUROK avaa tammikuussa 50 vuotistaipaleen kunniaksi Juhlavuoden.

Kutsu näyttelyyn.

 

Kissarastit Luukkaalla

Kissarastien tunnelmissa Luukissa.

 

Kissankasvattajan peruskurssi

lauantaina 3.10.2009, klo 9.30 - 17.00

Kurssi on täynnä. Seuraava kurssi järjestetään ensi vuonna, ajankohta on vielä avoin.

Ensi vuoden alusta alkaen SRK:ssa tulee uusille kasvattajille pakolliseksi kasvattajan peruskurssi, joka tulee olla suoritettuna ennen ensimmäistä astutusta.

SUROK kiittää kurssin järjestelyavusta Hills / Rilla Nummisaloa.

 

Maailman Eläinten päivän luento 4.10.2009

Tervetuloa YES Ystävät ry:n luentotilaisuuteen sunnuntaina 4.10. klo 10.00 tai 13.00

Paikka: Kuutioauditorio, Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki

Aika: Kissaluento klo 10.00-12.00

ILMOITTAUDU kissa- tai koiraluennolle sähköpostilla:
pia.jaatinen@elainsairaalanystavat.com

Tiedustelut: Pia Jaatinen p. 040 585 3012

Lisätietoa oheisesta tiedotteesta.

 

Syksyiset terveiset

Puolukkapuuron jalostamatonta raakamateriaalia?

 

SUROKin tulevat tapahtumat

25.11. Syyskokous
9.-10.1.2010 SUROKin kansainväliset näyttelyt, WanhaSatama, Helsinki.
31.8.-1.8.2010
SUROKin kansainväliset näyttelyt, Jäähalli, Helsinki.

 

Palanen Historiaa

Katastrofirahasto

Hallituksen kokouksessa 24.4.1970 päätettiin 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi perustaa ns. katastrofirahasto, johon pääomaksi yhdistys lahjoittaa 600:-, ja jota se toivoo myös jäsentensä kartuttavan. Rahastosta voidaan irroittaa varoa mm. sellaisen sinänsä arvokkaan kissan, jonka elinehdot ovat ratkaisevasti vaikeutuneet, elättämiseen lähinnä yhdistyksen kissahoitolassa. Kissa, jonka omistaja luopuu siitä, pyritään sijoittamaan ensi tilassa joko myymällä tai lahjoittamalla. Mahdollinen myyntihinta menee takaisin rahastoon, jonka tili on PYP, Rautatientori, 473.

eSUROKISSA 3/2009 toimituskunta

Materiaalit: Eila Tähti ja Pia Nyman
Taitto ja tekninen toteutus: Pekka Kangas

eSUROKISSAn osoitelähteenä on käytetty kartoituskyselyn osoitteita.
Levikki: 673 kpl