Rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 Rekisterinpitäjä:
 Suomen Rotukissayhdistys ry
Y-tunnus 1456112-4
Yhdistysrekisterinumero: 95.701
Osoite:  c/o Nyman, Sidetie 6-8 G, 00730 Helsinki
Puh:      050 5432987
e-mail: puheenjohtaja(at)surok.fi

Yhteyshenkilö / jäsenrekisteri:  Sari Sinkko   /  jasenasiat(at)surok.fi

  1. REKISTERIN TARKOITUS, HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET JA KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteri sisältää listauksen yhdistyksen jäsenistä. Yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi, postiosoite, kotikunta ja sähköpostiosoite.

Jäsentyypit ovat varsinainen, nuoriso-, perhe-, ainais-, kasvattajan maksama-, kannattaja-, eläkeläis- ja kunniajäsen. Nuorisojäsenen tiedoissa on merkintä syntymävuodesta. Näiden tietojen tallentaminen on pakollista yhdistyksen toiminnalle.

Rekisterin ylläpito ja henkilötietojen käsittely tapahtuu OMAKISSA-järjestelmässä.

Henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädännölliseen ja sääntöjen mukaiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

  1. REKISTERIN TIETOLÄHDE

Tiedot rekisteriin merkitsee jäsen itse jäsenyyttä hakiessaan tai yhdistys erikseen jäsenen pyynnöstä.

  1. REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS

Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja Suomen Kissaliitolle jäsenlehden postitusta, jäsenyhdistysten jäsenmäärän tarkistusta sekä kasvattajien jäsenyyden tarkistusta varten sekä yhteistyötaholle yhdistyksen oman jäsenlehden postitusta varten. Yhdistys ei luovuta rekisterissä olevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

  1. REKISTERINSUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu OMAKISSA-järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

  1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on Kissaliiton jäsenyhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään 10 vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Kissaliiton sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

  1. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteriin merkitty henkilö voi kirjautumalla Omakissan omilla tunnuksillaan tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, mikäli omatoiminen tarkastus ei onnistu.

  1. REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN

Yhdistyksen jäsenten tulee itse päivittää tietonsa OMAKISSA-järjestelmään tai ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalle varmistaakseen jäsentiedotteiden toimituksen oikeaan osoitteeseen. Mikäli kohdan 7 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, oikaistaan, poistetaan tai täydennetään rekisterissä olevat tiedot välittömästi. 
Helsingissä 24.5.2018 / Suomen Rotukissayhdistys ry:n hallitus

Comments are closed.