Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2022
YLEISTÄ

Suomen Rotukissayhdistys jatkaa vuonna 2022 aktiivista rooliaan rotukissatyön edistäjänä ja kehittäjänä yhteistyössä Suomen Kissaliitto ry:n, toisten rotukissayhdistysten ja rotuyhdistysten kanssa. Yhdistys huolehtii osaltaan siitä, että Kissaliiton hallitukseen ja toimikuntiin valitaan asiantuntevia ja aktiivisia jäseniä, joiden avulla koko harrastuksen tunnettavuus ja kissatietous maassamme lisääntyy.

HALLITUKSEN TOIMINTA
Tehtävät jaetaan hallituksessa mahdollisimman tasan kunkin jäsenen vahvuuksien mukaan. Tehtäviä voidaan jakaa myös hallituksen ulkopuolisille henkilöille.

JÄSENTOIMINTA
SUROKin hallitus ideoi erilaisia jäsentapahtumia vuodelle 2022. Jäsentapahtumat voivat olla vapaamuotoisia yhteistapahtumia tai teemallisia, niihin voidaan kutsua mm. eläinlääkäreitä, rotukissatuomareita tai muita asiantuntijoita esitelmöimään ja vastaamaan kysymyksiin. SUROK palvelee kasvattajajäseniään sähköisen INSIDE-palvelun kautta, jonka avulla kasvattajat voivat itse lisätä kissalansa ja pentunsa listalle.

NÄYTTELYTOIMINTA
Vuonna 2022 SUROK järjestää neljä (4) kansainvälistä näyttelyä: kategorioittain jaetun näyttelyn 29.-30.1.2022 Helsingissä Suvilahden Kattilahallissa sekä kahden sertin perinteisen näyttelyn 23.-24.1.2022
 Lahdessa, Lahti Hallissa. Vuoden aikana pyritään järjestämään myös esittelynäyttely.

KOULUTUS
Yhdistys jatkaa tuomarikoulutuksen tukemista järjestämällä tuomarioppilaspaikkoja ja tutkintotilaisuuksia näyttelyissään. Oppilaspaikkoja myönnetään tasapuolisesti, mahdollisuuksien mukaan vähintään 2 / näyttely. Yhdistys tukee Suomen Kissaliitto ry:n koulutustoimintaa sekä järjestää myös itse erilaisia koulutustapahtumia kissanomistajille, kasvattajille, assistenteille ja näytteilleasettajille. Vuoden 2022 alkupuolella järjestetään Assistenttikurssi jamahdollisesti myös DNA testaajan koulutus. mikäli Kissaliitto saa sen koulutusmateriaalin valmiiksi.

JULKAISU- JA SUHDETOIMINTA
SUROKISSA- jäsenlehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Sosiaalista mediaa ja sähköpostitiedotteita käytetään apuna nopeassa tiedotuksessa. Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan PR-toimintaan mm. tiedotusvälineissä ja esitelmien pidossa. Kotisivuja ja niiden tarjoamia palveluja kehitetään edelleen, myös kotisivujen uusintaprojekti on suunnitteilla. SUROK edistää kissaharrastusta erilaisissa lemmikki- ja harrastetilaisuuksissa.

TALOUS
Vuonna 2022 talous pyritään pitämään vakaalla pohjalla koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista huolimatta. Näyttelyiden sponsorina vuonna 2022 on sopimuskumppanina Royal Canin. Vakuutusyhteistyökumppanina jatkaa Agria eläinvakuutus. Yhdistys etsii aktiivisesti uusia jäsenetuja tarjoavia yhteistyökumppaneita. SUROK tukee eläinsuojelutoimintaa tarjoamalla näyttelyissään ilmaisen esittelyosaston paikalliselle eläinsuojeluyhdistykselle tai lahjoittamalla esim. näyttelyiden tuomarilahjoihin varatut rahat sekä erikseen sovitut jäsenkampanjatuotot eläinsuojelun hyväksi. Lisäksi voidaan myöntää apurahoja kissa-aiheiseen tutkimukseen.

ALUEELLISET PIIRIT
SUROK antaa tukensa toimivalle piirilleen (Kymen piiri). Yhdistys tukee mahdollisuuksien mukaan piirin esittelynäyttelyitä mm. lainaamalla näyttelykalustoa.

YHTEISTYÖ MUIDEN YHDISTYSTEN KANSSA
Yhteistyömuodot Suomen Kissaliiton ja FIFen sääntöjä noudattavien rotuyhdistysten sekä muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa muotoutuvat tarpeiden mukaan ja niistä päättää hallitus. SUROKin edustajat osallistuvat jatkossakin aktiivisesti Kissaliiton Omakissa-palvelun kehitystyöhön. SUROK tarjoaa myös näyttelykalustoaan muiden rotukissayhdistyksien käyttöön.

SUROK Hallitus

Comments are closed.